TECHNICKÁ SPRÁVA

  • Zajištění pravidelných revizí a kontrol technických zařízení domu dle dispozic každého domu.
  • Zajištění odstranění porevizních závad.
  • Pravidelné kontroly spravované nemovitosti zaměstnancem kanceláře. Frekvence dle dohody.
  • Kontakt na spolupracující havarijní servis mimo pracovní dobu kanceláře.
  • Zajištění drobných oprav v domě – služba domovníka – výměna žárovek, seřízení samozavírače, seřízení promazání vstupních dveří, úklid sněhu a posyp při náledí na dvoře.
  • Zajištění provedení údržbových prací ve společných prostorech domu po dohodě s vlastníkem. Zejména elektrikářských, instalatérských, zámečnických, malířských a zednických prací.
  • Provádění odečtů fakturačních i poměrových měřidel vody a tepla dle potřeby a dispozic domu.
  • Příprava nabídek na investiční akce v domě či menší opravy od kvalifikovaných dodavatelů
  • Spolupráce s dodavateli služeb při potřebě výměn a kontrol měřidel a uzávěrů. Případné zajištění úpravy měřícího místa, aby odpovídalo standardu dodavatele.
Technická správa nemovitostí FEMA-M s.r.o. správní kancelář