EKONOMICKÁ SPRÁVA PRO SOUKROMÉ MAJITELE BYTOVÝCH DOMŮ

  • Předpis nájmu a záloh na služby formou evidenčního listu.
  • Pravidelná kontrola úhrad nájemného a záloh na služby, upomínání dlužníků.
  • Včasná úhrada faktur dodavatelům z bankovního účtu majitele domu nebo správy nemovitostí.
  • Zpracování ročního vyúčtování služeb a vypořádání přeplatků a nedoplatků.
  • Kvartální reporty vlastníkovi o hospodaření domu.
  • Zpracování evidence příjmů a výdajů vlastníkovi jako podklad pro přiznání k dani z příjmu dle §9 ZDP.
Ekonomická správa nemovitostí soukromé vlastnictví FEMA-M s.r.o. správní kancelář

Neváhejte nás kontaktovat