EKONOMICKÁ SPRÁVA PRO SOUKROMÉ VLASTNÍKY

  • Zhotovení předpisů platby nájemného a zálohy za služby formou evidenčního listu.
  • Pravidelná měsíčné kontrola plateb nájemného a záloh za služby, případné upomínání dluhů.
  • Pravidelná úhrada faktur dodavatelům na základě umožnění přístupu do bankovního účtu vlastníka domu.
  • Pravidelné vyúčtování služeb jednou ročně.
  • Vedení agendy přeplatků a nedoplatku.
  • Kvartální reporty vlastníkovi o hospodaření domu.
  • Vyhotovení přehledu příjmů a výdajů vlastníkovi jako podklad pro přiznání k dani z příjmu dle §9 ZDP. Tento přehled neobsahuje uzávěrkové operace prováděné obvykle daňovým poradcem.
Ekonomická správa nemovitostí soukromé vlastnictví FEMA-M s.r.o. správní kancelář

Neváhejte nás kontaktovat