EKONOMICKÁ SPRÁVA PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

  • Zhotovení předpisů platby záloh za služby a dlouhodobých záloh formou evidenčních listů jednotky.
  • Pravidelná měsíční kontrola plateb za služby a úhrady dlouhodobých záloh, případné následné upomínání dluhů.
  • Prováděná úhrad faktur dodavatelům na základě umožnění přístupu do bankovního účtu společenství.
  • Provedení vyúčtování služeb jednou ročně.
  • Vedení agendy přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb.
  • Vedení mzdové agendy pro vyplácení odměn statutárních orgánů.
  • Vyhotovení roční závěrky a po schválení společenství její odeslání na obchodní rejstřík.
Ekonomická správa nemovitostí pro SVJ společenství vlastníků jednotek FEMA-M s.r.o. správní kancelář

Neváhejte nás kontaktovat