Ekonomická správa

Ekonomická správa nemovitostí soukromé vlastnictví FEMA-M s.r.o. správní kancelář
  • Zhotovení předpisů
  • Pravidelná kontrola plateb
  • Vyhotovení kvartálních reportů
  • Tvorba přehledu příjmů a výdajů